Euskal Autonomiko 2014ko Hiri Hondakinen Inbentarioaren Esleipena

BLOG.INVENTARIO PV

RESIDUA/ALTAIR-k irabazi du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuak Euskal Autonomiako 2014. urteko hiri hondakinen inguruko inbentarioaren proiektuaren lehiaketa. Inbentario honek, hondakinen fluxu ezberdinen sortze, kudeaketa eta tratamentuari buruzko datu errealak eskuratzea izango du xede, ondoren etorkizunean hondekinen kudeaketa eta estrategien inguruko erabakiak ahalik eta egokienak eta jasangarrienak izan daitezen.

Gipuzkoako Urak-en UZA Lohien Konpostatze Plantaren Egikaritza Proiektuaren Esleipena

BLOG.ADUNA

RESIDUA/ALTAIR-k  irabazi du Gipuzkoako Uren Kontsorzioak hainbat ur zikinen araztegietako lohien konposta egiteko plantaren egikaritza proiektuaren idazlanaren lehiaketa. Europar Komisioko Ingurumen Departamentuak ezarritako hondakinen kudeaketa hierarkia jarraituz, konpostatze planta honen bitartez, U.Z.A lohiak nekazaritzan erabili ahal izango den kalitate handiko konpostan bilakatuko dira. Era honetan, gomendagarriagoak ez diren balorizazio energetiko eta zabortegietako isurketak ekidingo dira.