Zerbitzuak

consultoria-servicio

HONDAKINEN KONTSULTORIA

 • Udal eta Industria Hondakinak:
  DB Kudeaketa eta Analisia, Inbentario, Karakterizazio eta Fluxuen Azterlanak
 • Hondakinen Kudeaketa Planak:
  Definizioa, Araudien Betetzea eta Helburuen Eguneratzea
 • Tratamendu Azpiegiturak:
  Alternatiba eta Bidegarritasun Azterlanak

otros-servicio

HONDAKINEN TRATAMENDU PLANTAK

 • Ingurumen Autorizazio eta Baimenak:
  IPPC, Aktibitatea, APCA eta Isurketak
 • EPC Kontratuen Pleguen Prestaketa:
  Prozesuaren diseinua, Layout-a, Teknologia eta Ekipamendua
 • Asistentzia Teknikoa:
  Exekuzio kontrola, Abiaratzea eta Ustiaketa

Proiektuak

HU Inbentarioa (Euskadi)

BezeroaGobierno Vasco*
Urtea2013
HondakinaResiduos Urbanos, Residuos No Peligrosos y Residuos de Construcción y Demolición

Inventario de Residuos Urbanos, Residuos No Peligrosos y Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de País Vasco: generación, tratamiento y análisis de los objetivos de reciclaje en función de la metodología estandarizada de Eurostat para las estadísticas de gestión de residuos. Este inventario da la visión general de la gestión y tratamiento de los residuos y da la información acerca de los ratios de reciclaje y otros objetivos establecidos por diferentes administraciones locales, estatales y europeas.

*Departamento Medio Ambiente

Hondakinen Kudeaketa (Gipuzkoa)

BezeroaConsorcio de Residuos de Gipuzkoa
Urtea2013

Actualización del Documento de Progreso 2008-2016 del PIGRUG 2002-2016, en función de los datos reales existentes sobre la generación, recogida y tratamiento de los residuos del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Estudio y análisis de generación de residuos, tasas y objetivos de reciclaje, instalaciones de tratamiento de residuos y sus capacidades y capacidad calorífica de los residuos destinados a la valorización energética.

Aurreikuspenen Analisia (Gipuzkoa)

BezeroaDiputación Foral de Gipuzkoa*
Urtea2013

Desarrollo de la prognosis de los flujos de los residuos, en función de las tendencias actuales de generación, variaciones demográficas y económicas, posibles cambios de sistema de recogida, cambios de hábitos de consumo, etc. Consideración de los tres sistemas de recogida implantados en el territorio y estimación de diferentes escenarios en función de las mejoras en rendimiento de cada uno de ellos. Desarrollo de hoja de cálculo para la estimación de las cantidades de generación de residuos para la planificación de las infraestructuras de tratamiento necesarias a medio plazo.

*Departamento Medio Ambiente
project

HI Balorizazio Planta (Mallabia)

BezeroaServicios Ecológicos Acitain
Urtea2009
HondakinaResiduos Industriales
 • Diseño del proceso y layout de la planta de tratamiento de residuos industriales
 • Proyecto de Actividad y Proyecto de Ejecución
 • Dirección de Obra
project

HU Transferentzia Zentroa (Bergara)

BezeroaConsorcio de Residuos de Gipuzkoa
Urtea2015
HondakinaResiduos Urbanos
KokapenaBergara (Gipuzkoa)
 • Estudio de flujos de residuos para el dimensionamiento de la estación de transferencia
 • Asesoría e la elección del equipamiento de proceso
 • Autorización APCA de actividades potencialmente contaminadoras de atmósfera
 • Proyecto de Ejecución

HU Transferentzia Zentroa (Errenteria)

BezeroaMancomunidad de San Marcos
Urtea2009
HondakinaResiduos Urbanos
KokapenaErrentería (Gipuzkoa)
 • Estudio de flujos de residuos para el dimensionamiento de la estación de transferencia
 • Asesoría e la elección del equipamiento de proceso
 • Proyecto de Actividad
project

Garbiguneak (Gipuzkoa)

BezeroaMancomunidad San Markos y Servicios Txingudi
Urtea2010
HondakinaResiduos Urbanos
KokapenaIrún, Oiartzun, Usurbil y Hernani (Gipuzkoa)
 • Estudio de flujos de residuos para el dimensionamiento de los Puntos Limpios
 • Asesoría e la elección del equipamiento de proceso
 • Proyecto de Actividad y Proyecto de Ejecución
 • Dirección de Obra

HU Inbentarioa (Gipuzkoa)

BezeroaDiputación Foral de Gipuzkoa*
Urtea2013

Inventario y análisis de los residuos urbanos de gestión pública de Gipuzkoa del año 2012, para conocer la situación de la gestión pública de los residuos, los potenciales de cada Mancomunidad y los valories carácterísticos del funcionamiento de los diferentes sistema de recogida.

*Departamento Medio Ambiente

Errefusa Karakterizazioa (Gipuzkoa)

BezeroaDiputación Foral de Gipuzkoa
Urtea2012
KokapenaGipuzkoa

Desarrollo de la metodología para la caracterización de la fracción resto de los residuos domésticos de Gipuzkoa, separando las caracterizaciones por Mancomunidad y por sistema de recogida (4 contenedores, 5 contenedores y recogida Puerta a Puerta)

project

Biohondakinen Konpostatze Planta (Bergara)

BezeroaConsorcio de Residuos de Gipuzkoa
Urtea2013
HondakinaBiorresiduo
KokapenaBergara (Gipuzkoa)
Ahalmena10.000 ton/año
 • Diseño del proceso de tratamiento de compostaje de residuos orgánicos domésticos en base a túneles de bioxidación y pilas aireadas y volteadas
 • Asesoría en la elección del equipamiento de proceso
 • Diseño del sistema de desodorización de gases de proceso
 • Autorización APCA de actividades potencialmente contaminadoras de atmósfera
 • Proyecto de Ejecución
project

Biohondakinen Konspostatze Planta (Usurbil)

BezeroaAyuntamiento de Usurbil
Urtea2009
HondakinaBiorresiduo
KokapenaUsurbil (Gipuzkoa)
Ahalmena4.000 ton/año
 • Diseño del proceso de tratamiento de compostaje de residuos orgánicos domésticos en base a tambores giratorios
 • Asesoría en la elección del equipamiento de proceso
 • Proyecto de Actividad y Proyecto de Ejecución
 • Diseño del sistema de desodorización
project

UZA Lohien Konpostatze Planta (Aduna)

BezeroaConsorcio de Aguas de Gipuzkoa
Urtea2015
HondakinaLodos EDAR
KokapenaAduna (Gipuzkoa)
Ahalmena12.000 ton/año
 • Diseño del proceso de tratamiento de compostaje de los lodos EDAR
 • Asesoría en la elección del equipamiento de proceso
 •  Diseño del sistema de desodorización
 • Proyecto de Ejecución

Nortzuk gara

Hondakin solidoen kudeaketaren inguruko kontsultoria lanak eta hondakinen tratamendu planten proiektuak garatzeko helburuaz sortu den, Altair Ingeniaritzatik datorren spin-off moduan sortu da RESIDUA CONSULTING

Azken urteotan hondakin solidoen inguruko goi mailako ezagutza lortu duten ingeniariak jardungo dute ekimen berri honetan, atzetik goi mailako jakintza-alor anitzeko talde baten babesa dutelarik.

Blog

 • RESIDUA/ALTAIR-k irabazi du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuak Euskal Autonomiako 2014. urteko hiri hondakinen inguruko inbentarioaren proiektuaren lehiaketa. Inbentario honek, hondakinen fluxu ezberdinen sortze, kudeaketa eta tratamentuari buruzko datu errealak eskuratzea…
 •    RESIDUA/ALTAIR-k diseinaturiko Epeleko (Bergara) Biohondakinen Konpostatze Planta eraikitze prozesuan aurkitzen da momentu honetan. Obrak martxa onean doaz eta aurreikuspenen arabera, hilabete gutxi barru Gipuzkoan selektiboki bilduriko hondakin organikoaren lehen…
 • RESIDUA/ALTAIR-k  irabazi du Gipuzkoako Uren Kontsorzioak hainbat ur zikinen araztegietako lohien konposta egiteko plantaren egikaritza proiektuaren idazlanaren lehiaketa. Europar Komisioko Ingurumen Departamentuak ezarritako hondakinen kudeaketa hierarkia jarraituz, konpostatze planta honen…

Blogera joan

Kontaktua

+34 943 25 96 01

Lugaritz Ibilbidea, 23 20018 Donostia Gipuzkoa

Jarraiguzu